Close sub menu
Avery Dennison Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.3611.9881.0861.151
Materiële vaste activa--1.3443.6323.4121.098
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--3.6683.1482.8802.899
Voorraden--717663651610
Debiteuren--1.2351.2121.1901.180
Overige vlottende activa--963------
Effecten en liquide middelen--252254232224
Vlottende activa--2.4162.3412.2982.238
Totaal activa--6.0845.4895.1785.137
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.4851.2049551.046
Preferent kapitaal---350-2.773-682-681
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.673--2.2282.119
Crediteuren--1.0511.0661.0311.007
Bank--65265195265
Overige korte schulden--584923711683
Kortlopende schulden--1.9262.2541.9942.004
Totaal passiva--6.0845.4895.1785.137
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--751747458650
Kasstroom investeringsactiviteiten---554-251-233-548
Kasstroom financieringsactiviteiten---208-470-208-84
Kasstroom algemeen---11251719
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie