Close sub menu
Bristol-Myers Squibb Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa57.00863.02973.79086.4577.629
Materiële vaste activa6.2556.0495.8866.2525.027
Financiële vaste activa--04337671.775
Vaste activa69.54776.05288.289100.59017.826
Voorraden2.3392.0952.0744.2931.195
Debiteuren9.8869.3698.5017.6855.965
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen9.25316.96615.83115.3938.884
Vlottende activa27.27333.26230.19229.35417.160
Totaal activa96.820109.314118.481129.94434.986
 
Passiva
Gewoon kapitaal31.06135.94637.82251.59814.031
Preferent kapitaal-1.281-1.268-1.839-1.520-2.762
Aandeel van derden57606010096
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden43.81251.44061.51959.94210.205
Crediteuren3.0402.9492.7132.4451.892
Bank4.2644.9482.3403.3461.703
Overige korte schulden14.58613.97114.02712.5137.059
Kortlopende schulden21.89021.86819.08018.30410.654
Totaal passiva96.820109.314118.481129.94434.986
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten13.06616.20714.0528.0675.940
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.062-538-10.859-9.770-874
Kasstroom financieringsactiviteiten-16.962-16.224-1.1517.621-3.535
Kasstroom algemeen-4.958-5552.0425.9181.531
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by