Close sub menu
Caterpillar
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa6.0467.3667.7027.7618.114
Materiële vaste activa12.02812.09012.40112.90413.574
Financiële vaste activa13.278--------
Vaste activa38.15839.33838.86039.26039.906
Voorraden16.27014.03811.40211.26611.529
Debiteuren8.8568.477------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7.0049.2549.3528.2847.857
Vlottende activa43.78543.45539.46439.19338.603
Totaal activa81.94382.79378.32478.45378.509
 
Passiva
Gewoon kapitaal15.89116.48415.33114.58814.039
Preferent kapitaal41.05737.72934.27932.87028.743
Aandeel van derden-2232474141
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden34.52136.43037.22937.20336.211
Crediteuren8.6898.1546.1285.9577.051
Bank11.27911.75611.16411.37611.553
Overige korte schulden5.6235.0933.6754.3514.798
Kortlopende schulden31.53129.84725.71726.62128.218
Totaal passiva81.94382.79378.32478.45378.509
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten7.7667.1986.3276.9126.558
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.541-3.084-1.485-1.928-3.212
Kasstroom financieringsactiviteiten-7.281-4.188-3.755-4.538-3.650
Kasstroom algemeen-2.056-741.087446-304
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by