Close sub menu
JPMorgan Chase & Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen740.834527.609263.631278.79325.827
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen672.232589.999------
Totaal bankbedrijf1.413.0661.117.608263.631278.79325.827
Beleggingen672.232589.999------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen83.76180.537126.977116.754116.058
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa3.743.5673.386.0712.687.3792.622.5322.533.600
 
Passiva
Gewoon kapitaal294.127279.354261.330256.515255.693
Preferent kapitaal-847.98628.54124.54025.928
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen294.127279.354261.330256.515255.693
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen294.127279.354261.330256.515255.693
Bankiers----------
Spaargelden----1.562.4311.470.6661.443.982
Overige toevertrouwde middelen----1.562.4311.470.6661.443.982
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----1.562.4311.470.6661.443.982
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva3.743.5673.386.0712.687.3792.622.5322.533.600
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by