Close sub menu
JPMorgan Chase & Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen--527.609263.631278.79325.827
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen--589.999------
Totaal bankbedrijf--1.117.608263.631278.79325.827
Beleggingen--589.999------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--80.537126.977116.754116.058
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--3.386.0712.687.3792.622.5322.533.600
 
Passiva
Gewoon kapitaal--279.354261.330256.515255.693
Preferent kapitaal--7.98628.54124.54025.928
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen--279.354261.330256.515255.693
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--279.354261.330256.515255.693
Bankiers----------
Spaargelden----1.562.4311.470.6661.443.982
Overige toevertrouwde middelen----1.562.4311.470.6661.443.982
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----1.562.4311.470.6661.443.982
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--3.386.0712.687.3792.622.5322.533.600
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie