Close sub menu
DXC Technology Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa3.9954.6844.0347.60617.743
Materiële vaste activa3.5454.312--3.1793.646
Financiële vaste activa----------
Vaste activa12.61113.83017.01920.50824.304
Voorraden----------
Debiteuren3.854--3.0593.2325.913
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.6722.9683.6792.8992.648
Vlottende activa7.4468.2088.9879.0669.617
Totaal activa20.13922.03826.00629.57433.921
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.0524.9734.78511.40213.487
Preferent kapitaal-385-5.633-603-24458
Aandeel van derden323335344323350
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden7.8728.58012.9828.39610.232
Crediteuren8409141.5981.6661.708
Bank1.2881.5857341.2482.073
Overige korte schulden238165.5636.5395.708
Kortlopende schulden6.8538.1507.8959.4539.852
Totaal passiva20.13922.03826.00629.57433.921
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.5011242.3501.7833.243
Kasstroom investeringsactiviteiten-604.665-2.13769-33
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.818-5.476657-1.663-1.890
Kasstroom algemeen-377-6878701891.320
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by