Close sub menu
Cummins
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.2562.2892.0352.055
Materiële vaste activa--4.2554.2454.0963.927
Financiële vaste activa--1.4411.2371.2221.156
Vaste activa--10.72710.3509.2449.147
Voorraden--3.4253.4863.7593.166
Debiteuren--3.440------
Overige vlottende activa--2.7752.5791.8912.009
Effecten en liquide middelen--3.8621.4701.5251.567
Vlottende activa--11.8979.3879.8188.928
Totaal activa--22.62419.73719.06218.075
 
Passiva
Gewoon kapitaal--8.0627.5077.3487.259
Preferent kapitaal---1.982-2.030-1.812-1.510
Aandeel van derden--927958911905
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7.3005.0124.4194.234
Crediteuren--2.8202.5342.8222.579
Bank--1.85713199120
Overige korte schulden--623.5433.3662.901
Kortlopende schulden--6.3356.2606.3845.677
Totaal passiva--22.62419.73719.06218.075
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.7223.1812.3782.277
Kasstroom investeringsactiviteiten---719-1.150-974-1.052
Kasstroom financieringsactiviteiten--280-2.095-1.400-1.074
Kasstroom algemeen--2.283-644151
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie