Close sub menu
Walt Disney Company (The)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa92.73495.18696.862103.50838.081
Materiële vaste activa33.59632.62432.07831.60329.540
Financiële vaste activa3.2183.9353.9033.2242.899
Vaste activa174.533169.952166.298165.86081.773
Voorraden1.7421.3311.5831.6491.392
Debiteuren12.65213.36712.70815.4819.334
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen11.61515.95917.9145.4184.151
Vlottende activa29.09833.65735.25128.12416.825
Totaal activa203.631203.609201.549193.98498.598
 
Passiva
Gewoon kapitaal95.00888.55383.58388.87748.773
Preferent kapitaal-4.119-6.44046.15747.27233.653
Aandeel van derden13.37013.6714.6805.0124.059
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden66.18070.308-24.52659.79127.906
Crediteuren20.21316.35712.66313.7786.503
Bank3.0705.8665.7118.8573.790
Overige korte schulden--3.4828.2548.7067.567
Kortlopende schulden29.07331.07726.62831.34117.860
Totaal passiva203.631203.609201.549193.98498.598
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.0105.5677.6165.98414.295
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.008-3.163-3.850-15.096-5.336
Kasstroom financieringsactiviteiten-4.741-4.3858.480-464-8.843
Kasstroom algemeen-3.739-1.98112.246-9.576116
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by