Close sub menu
Dover Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.15613.4604.8126.202
Materiële vaste activa--8973.3698071.000
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--6.5336.1215.8627.451
Voorraden--836806749879
Debiteuren--1.1371.2171.2321.386
Overige vlottende activa--479------
Effecten en liquide middelen--513795396754
Vlottende activa--2.6192.5482.5043.207
Totaal activa--9.1528.6698.36610.658
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.386--2.7694.383
Preferent kapitaal---153---243-195
Aandeel van derden----0----
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.4577.0263.7703.976
Crediteuren--854983970979
Bank------220581
Overige korte schulden--356767624716
Kortlopende schulden--1.7391.7501.8272.298
Totaal passiva--9.1528.6698.36610.658
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.104.810945789822
Kasstroom investeringsactiviteiten---481.379-384-245176
Kasstroom financieringsactiviteiten---506.290-558-898-595
Kasstroom algemeen--117.1413-354403
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie