Close sub menu
Duke Energy Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa19.30319.30319.303----
Materiële vaste activa112.790112.674108.306----
Financiële vaste activa455970961----
Vaste activa164.864159.647153.706----
Voorraden3.5843.1993.167----
Debiteuren4.4151.1731.009----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen409343259----
Vlottende activa13.2229.9408.682----
Totaal activa178.086169.587162.388----
 
Passiva
Gewoon kapitaal49.32249.29647.964----
Preferent kapitaal-140-303-237----
Aandeel van derden2.5311.8401.220----
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden107.360102.52096.899----
Crediteuren4.7543.6293.144----
Bank8.1066.6917.111----
Overige korte schulden4.6654.3295.031----
Kortlopende schulden18.87315.93116.305----
Totaal passiva178.086169.587162.388----
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.9278.2908.856----
Kasstroom investeringsactiviteiten-11.973-10.935-10.604----
Kasstroom financieringsactiviteiten6.1292.6091.731----
Kasstroom algemeen83-36-17----
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by