Close sub menu
Duke Energy Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa19.30319.30319.30319.303--
Materiële vaste activa115.315112.790112.674108.306--
Financiële vaste activa492455970961--
Vaste activa164.124164.864159.647153.706--
Voorraden4.2923.5843.1993.167--
Debiteuren4.1314.4151.1731.009--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen253409343259--
Vlottende activa12.76913.2229.9408.682--
Totaal activa176.893178.086169.587162.388--
 
Passiva
Gewoon kapitaal49.11249.32249.29647.964--
Preferent kapitaal-6-140-303-237--
Aandeel van derden1.0752.5311.8401.220--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden109.423107.360102.52096.899--
Crediteuren4.2284.7543.6293.144--
Bank7.0888.1066.6917.111--
Overige korte schulden4.4064.6654.3295.031--
Kortlopende schulden17.28318.87315.93116.305--
Totaal passiva176.893178.086169.587162.388--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9.8785.9278.2908.856--
Kasstroom investeringsactiviteiten-12.475-11.973-10.935-10.604--
Kasstroom financieringsactiviteiten2.3516.1292.6091.731--
Kasstroom algemeen-24683-36-17--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?