Close sub menu
Ecolab
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--8.98421.84810.87611.185
Materiële vaste activa--3.1257.9103.8363.707
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--13.00916.04115.39715.366
Voorraden--1.2851.5061.5461.446
Debiteuren--2.2742.7972.6632.574
Overige vlottende activa--900------
Effecten en liquide middelen--1.260186115211
Vlottende activa--5.1174.8284.6784.596
Totaal activa--18.12620.86920.07519.962
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.1678.6858.0037.619
Preferent kapitaal---1.994-2.090-1.762-1.642
Aandeel van derden--35415070
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--8.9928.5138.3358.842
Crediteuren--1.1611.2841.2561.177
Bank--17301744564
Overige korte schulden--1.6582.0451.5861.507
Kortlopende schulden--2.9323.6313.6863.432
Totaal passiva--18.12620.86920.07519.962
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----2.4212.2782.091
Kasstroom investeringsactiviteiten-----1.199-1.030-1.673
Kasstroom financieringsactiviteiten-----1.350-1.173-523
Kasstroom algemeen-----12875-105
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie