Close sub menu
Consolidated Edison
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.9062.0032.094559
Materiële vaste activa--47.39243.88941.74937.600
Financiële vaste activa--1.816--1.7662.001
Vaste activa--57.59453.80750.05644.574
Voorraden--356------
Debiteuren--1.7011.2361.2671.103
Overige vlottende activa--6.480--4.4474.414
Effecten en liquide middelen--1.4361.962895797
Vlottende activa--5.3014.2723.8643.537
Totaal activa--62.89558.07953.92048.111
 
Passiva
Gewoon kapitaal--18.84718.02216.72615.418
Preferent kapitaal----18.022-113-111
Aandeel van derden--2181911137
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--36.47637.05417.49527.784
Crediteuren--1.4751.1641.1871.286
Bank--3.93301.6041.421
Overige korte schulden--1.2285.0473.0041.741
Kortlopende schulden--7.3546.2876.2074.902
Totaal passiva--62.89558.07953.92048.111
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.1983.1342.6953.367
Kasstroom investeringsactiviteiten---4.224-3.782-5.471-3.703
Kasstroom financieringsactiviteiten--2.2458592.938357
Kasstroom algemeen--21921116221
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie