Close sub menu
WW Grainger
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--6191.4668841.113
Materiële vaste activa--1.3952.8001.3521.392
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--2.3762.4502.3162.598
Voorraden--1.7331.6551.5411.429
Debiteuren--1.4741.4251.3851.325
Overige vlottende activa--362------
Effecten en liquide middelen--585720538327
Vlottende activa--3.9193.5553.5573.206
Totaal activa--6.2956.0055.8735.804
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.8281.8551.9211.690
Preferent kapitaal---61-154-171-135
Aandeel van derden--265205172138
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.7613.8282.2792.470
Crediteuren--779--678732
Bank--85513094
Overige korte schulden----1.623664661
Kortlopende schulden--1.4411.6781.5011.507
Totaal passiva--6.2956.0055.8735.804
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.1231.0421.0571.057
Kasstroom investeringsactiviteiten---179-202-166-146
Kasstroom financieringsactiviteiten---726-1.023-670-867
Kasstroom algemeen--218-18322143
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie