Close sub menu
Home Depot
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7.4497.1262.2542.2522.275
Materiële vaste activa31.16730.66728.36522.37522.075
Financiële vaste activa----------
Vaste activa42.82142.10431.42625.47425.596
Voorraden22.06816.62714.53113.92512.748
Debiteuren3.4262.9922.1061.9361.952
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.3437.8952.1331.7783.595
Vlottende activa29.05528.47719.81018.52918.933
Totaal activa71.87670.58151.23644.00344.529
 
Passiva
Gewoon kapitaal-1.6963.299-3.116-1.8781.454
Preferent kapitaal-704-671-739-772-566
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden44.87944.11635.97729.16526.881
Crediteuren13.46211.6067.7877.7557.244
Bank4.3122.2443.6412.3952.761
Overige korte schulden6.3172.4631.4946.5666.189
Kortlopende schulden28.69323.16618.37516.71616.194
Totaal passiva71.87670.58151.23644.00344.529
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten16.57118.83913.72313.03812.031
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.969-10.170-2.653-2.416-2.228
Kasstroom financieringsactiviteiten-19.120-2.983-10.834-12.420-8.870
Kasstroom algemeen-5.5185.686236-1.798933
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by