Close sub menu
Humana
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa9.5509.14211.0924.4477.856
Materiële vaste activa3.0303.2213.0732.3713.910
Financiële vaste activa1.1221.1299212.382--
Vaste activa17.07916.87219.46511.3289.186
Voorraden----------
Debiteuren--1.6741.8141.1381.056
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen21.32018.94216.58617.2274.054
Vlottende activa29.98626.18324.89323.64119.888
Totaal activa47.06543.05544.35834.96929.074
 
Passiva
Gewoon kapitaal16.26215.31116.08013.72812.037
Preferent kapitaal-999-1.30442391156
Aandeel van derden565923--0
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden11.87510.50712.9247.8476.108
Crediteuren6.5695.2384.5094.013--
Bank1.4432.3902.279920--
Overige korte schulden10.5949.2648.5438.46110.929
Kortlopende schulden18.87217.17815.33113.39410.929
Totaal passiva47.06543.05544.35834.96929.074
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3.9814.5872.2625.6395.284
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.492-1.006-6.556-3.065-1.278
Kasstroom financieringsactiviteiten-856-1.9143.015-1.955-2.295
Kasstroom algemeen-3671.667-1.2796191.711
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?