Close sub menu
Humana
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa11.0924.4477.856----
Materiële vaste activa3.0732.3713.9101.7351.584
Financiële vaste activa9212.382--1.4582.745
Vaste activa19.46511.3289.1868.4659.776
Voorraden----------
Debiteuren1.8141.1381.0561.015854
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen16.58617.2274.05412.36913.599
Vlottende activa24.89323.64119.88816.94817.402
Totaal activa44.35834.96929.07425.41327.178
 
Passiva
Gewoon kapitaal16.08013.72812.03710.1619.842
Preferent kapitaal42391156-15919
Aandeel van derden23--000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden12.9247.8476.1085.1757.930
Crediteuren4.5094.013------
Bank2.279920--1.694150
Overige korte schulden8.5438.46110.9298.3839.256
Kortlopende schulden15.33113.39410.92910.0779.406
Totaal passiva44.35834.96929.07425.41327.178
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.2625.6395.2842.1734.051
Kasstroom investeringsactiviteiten-6.556-3.065-1.278-3.087-2.941
Kasstroom financieringsactiviteiten3.015-1.955-2.295-785-945
Kasstroom algemeen-1.2796191.711-1.699165
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by