Close sub menu
Johnson & Johnson
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--89.79581.28278.06449.681
Materiële vaste activa--18.76617.65817.03515.912
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--123.657112.454106.92176.176
Voorraden--9.3449.0208.5998.144
Debiteuren--13.57614.48114.09811.699
Overige vlottende activa--15.096------
Effecten en liquide middelen--25.18519.28719.68718.296
Vlottende activa--51.23745.27446.03343.088
Totaal activa--174.894157.728152.954141.208
 
Passiva
Gewoon kapitaal--63.27859.47159.75260.160
Preferent kapitaal---15.242-15.891-16.422-14.901
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--69.12362.29361.97244.503
Crediteuren--9.5058.5447.5376.918
Bank--2.6311.2022.7963.906
Overige korte schulden--3.48423.95220.07913.714
Kortlopende schulden--42.49335.96431.23026.287
Totaal passiva--174.894157.728152.954141.208
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--23.53623.41622.20118.767
Kasstroom investeringsactiviteiten---20.825-6.194-3.167-14.868
Kasstroom financieringsactiviteiten---6.120-18.015-18.510-8.551
Kasstroom algemeen---3.409-793524-4.652
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie