Close sub menu
Johnson & Johnson
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--81.63889.79581.28278.064
Materiële vaste activa--18.96218.76617.65817.035
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--121.039123.657112.454106.921
Voorraden--10.3879.3449.0208.599
Debiteuren--15.28313.57614.48114.098
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--31.60825.18519.28719.687
Vlottende activa--60.97951.23745.27446.033
Totaal activa--182.018174.894157.728152.954
 
Passiva
Gewoon kapitaal--74.02363.27859.47159.752
Preferent kapitaal---13.058-15.242-15.891-16.422
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--62.76969.12362.29361.972
Crediteuren--11.0559.5058.5447.537
Bank--3.7662.6311.2022.796
Overige korte schulden--3.5863.48423.95220.079
Kortlopende schulden--45.22642.49335.96431.230
Totaal passiva--182.018174.894157.728152.954
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--23.41023.53623.41622.201
Kasstroom investeringsactiviteiten---8.683-20.825-6.194-3.167
Kasstroom financieringsactiviteiten---14.047-6.120-18.015-18.510
Kasstroom algemeen--680-3.409-793524
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by