Close sub menu
KeyCorp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal--13.45417.42317.98117.038
Preferent kapitaal---6.295-5867381.926
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva--189.813186.346170.336144.988
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.4691.1531.6732.906
Kasstroom investeringsactiviteiten---10.934-15.068-24.721-4.918
Kasstroom financieringsactiviteiten--6.43913.73723.4072.066
Kasstroom algemeen---26-17835954
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?