Close sub menu
KeyCorp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen9131.0911.2722.5624.447
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen64.55251.966--4.7024.801
Totaal bankbedrijf65.46553.0571.2727.2649.248
Beleggingen64.55251.966--4.7024.801
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen6.1976.2698.2459.6288.812
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa186.346170.336144.988139.613137.698
 
Passiva
Gewoon kapitaal17.42317.98117.03815.59515.023
Preferent kapitaal-5867381.926632246
Aandeel van derden00012
Groepsvermogen17.42317.98117.03815.59615.025
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen17.42317.98117.03815.59615.025
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva186.346170.336144.988139.613137.698
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by