Close sub menu
KeyCorp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Kasmiddelen8879131.0911.2722.562
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen51.56764.55251.966--4.702
Totaal bankbedrijf52.45465.46553.0571.2727.264
Beleggingen51.56764.55251.966--4.702
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen6.2346.1976.2698.2459.628
Overige activa----------
Overlopende activa9.223--------
Totaal activa189.813186.346170.336144.988139.613
 
Passiva
Gewoon kapitaal13.45417.42317.98117.03815.595
Preferent kapitaal-6.295-5867381.926632
Aandeel van derden--0001
Groepsvermogen13.45417.42317.98117.03815.596
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen13.45417.42317.98117.03815.596
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva189.813186.346170.336144.988139.613
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by