Close sub menu
Lowe's Companies
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3033031.3071.082
Materiële vaste activa--22.56018.43219.72119.949
Financiële vaste activa--372256408366
Vaste activa--24.15320.28022.51922.408
Voorraden--13.17912.56111.39310.458
Debiteuren----------
Overige vlottende activa--9181.2891.0831.011
Effecten en liquide middelen--876729690658
Vlottende activa--15.31814.22812.77212.000
Totaal activa--39.47134.50835.29134.408
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.4371.9723.6445.8736.434
Preferent kapitaal-136-137-20911-240
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden26.56822.31716.36717.32216.000
Crediteuren10.8847.6598.2796.5906.651
Bank1.6533.0391.8321.4311.305
Overige korte schulden4.5854.3314.2073.9313.808
Kortlopende schulden18.73015.18214.49712.09611.974
Totaal passiva46.73539.47134.50835.29134.408
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten11.0494.2966.1935.0655.617
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.894-1.369-1.080-1.441-3.361
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.191-2.735-5.124-3.607-2.092
Kasstroom algemeen3.964192-1117164
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie