Close sub menu
Lowe's Companies
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----3033031.307
Materiële vaste activa23.17922.98722.56018.43219.721
Financiële vaste activa199200372256408
Vaste activa24.58024.40924.15320.28022.519
Voorraden17.60516.19313.17912.56111.393
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.4045.196876729690
Vlottende activa20.06022.32615.31814.22812.772
Totaal activa44.64046.73539.47134.50835.291
 
Passiva
Gewoon kapitaal-4.8161.4371.9723.6445.873
Preferent kapitaal-36-136-137-20911
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden29.78826.56822.31716.36717.322
Crediteuren11.35410.8847.6598.2796.590
Bank1.5041.6533.0391.8321.431
Overige korte schulden4.8964.5854.3314.2073.931
Kortlopende schulden19.66818.73015.18214.49712.096
Totaal passiva44.64046.73539.47134.50835.291
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.11311.0494.2966.1935.065
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.646-1.894-1.369-1.080-1.441
Kasstroom financieringsactiviteiten-12.016-5.191-2.735-5.124-3.607
Kasstroom algemeen-3.5493.964192-1117
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by