Close sub menu
Masco Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--9207681.3041.028
Materiële vaste activa--1.0741.7561.2231.129
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--2.2882.3162.6272.273
Voorraden--876754946796
Debiteuren--1.1389971.1531.021
Overige vlottende activa--294------
Effecten en liquide middelen--1.3266975591.302
Vlottende activa--3.4892.7112.7663.215
Totaal activa--5.7775.0275.3935.488
 
Passiva
Gewoon kapitaal--195-235-111-60
Preferent kapitaal---142-179-127-65
Aandeel van derden--226179180236
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.4223.5353.6403.684
Crediteuren--893697926824
Bank--328116
Overige korte schulden----849750688
Kortlopende schulden--1.9341.5481.6841.628
Totaal passiva--5.7775.0275.3935.488
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9538331.032751
Kasstroom investeringsactiviteiten--531582-651-25
Kasstroom financieringsactiviteiten---886-1.291-1.020-577
Kasstroom algemeen--598124-639149
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie