Close sub menu
S&P Global
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.08713.5735.0594.377
Materiële vaste activa--778640270275
Financiële vaste activa------0--
Vaste activa--6.5496.6365.8545.101
Voorraden----------
Debiteuren--1.5931.5771.4491.319
Overige vlottende activa--684--525--
Effecten en liquide middelen--4.1178.6881.9172.791
Vlottende activa--5.9884.7123.6044.324
Totaal activa--12.53711.3489.4589.425
 
Passiva
Gewoon kapitaal--571479628711
Preferent kapitaal---637-624-742-649
Aandeel van derden--2.781575657
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5.5985.4514.5254.093
Crediteuren--233190211195
Bank------0399
Overige korte schulden--2.7192.9032.4182.620
Kortlopende schulden--3.5873.0932.6293.214
Totaal passiva--12.53711.3489.4589.425
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.5672.7762.0642.016
Kasstroom investeringsactiviteiten---240-131-513-209
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.166-1.751-2.288-1.507
Kasstroom algemeen--1.161894-737300
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie