Close sub menu
Merck & Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa44.19734.84233.62129.68432.467
Materiële vaste activa19.27917.98615.05313.29112.439
Financiële vaste activa3707851.4696.23312.125
Vaste activa75.42863.82456.91456.76263.106
Voorraden5.9536.3105.9785.4405.096
Debiteuren9.2307.8516.7787.0716.873
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen8.0968.06210.4508.8648.498
Vlottende activa30.26627.76427.48325.87524.766
Totaal activa105.69491.58884.39782.63787.872
 
Passiva
Gewoon kapitaal38.18425.31725.90726.70134.336
Preferent kapitaal-4.429-6.634-6.194-5.546-4.911
Aandeel van derden738794181233
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden43.56538.85736.17633.54934.689
Crediteuren4.6094.5943.7383.3183.102
Bank2.4126.4313.6105.3083.057
Overige korte schulden15.62714.72714.13611.60911.747
Kortlopende schulden23.87227.32722.22022.20618.614
Totaal passiva105.69491.58884.39782.63787.872
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten14.10910.25313.44010.9226.447
Kasstroom investeringsactiviteiten-16.555-9.443-2.6294.3142.679
Kasstroom financieringsactiviteiten2.593-2.832-8.861-13.160-10.006
Kasstroom algemeen147-2.0221.9502.076-880
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by