Close sub menu
Norfolk Southern Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa--31.345124.04431.09130.330
Financiële vaste activa--3.590--3.1092.981
Vaste activa--35.64435.84234.37733.562
Voorraden--221244207222
Debiteuren--8489201.009955
Overige vlottende activa--709------
Effecten en liquide middelen--1.115580358690
Vlottende activa--2.3182.0811.8622.149
Totaal activa--37.96237.92336.23935.711
 
Passiva
Gewoon kapitaal--14.79115.18415.36216.359
Preferent kapitaal---594-213-543-336
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--21.01120.43918.28616.807
Crediteuren--1.0161.4281.5051.401
Bank--579316585700
Overige korte schulden--302327501444
Kortlopende schulden--2.1602.3002.5912.545
Totaal passiva--37.96237.92336.23935.711
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.6373.8923.7263.253
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.175-1.764-1.658-1.481
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.927-1.994-2.312-2.038
Kasstroom algemeen--535134-244-266
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie