Close sub menu
Newell Brands
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa5.9476.8747.11717.25011.520
Materiële vaste activa1.7621.7621.1762.310926
Financiële vaste activa----------
Vaste activa9.2109.91710.07211.5329.968
Voorraden2.2031.9971.6381.6071.583
Debiteuren1.2501.5001.6781.84222
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen287440981349496
Vlottende activa4.0524.2624.6284.1107.749
Totaal activa13.26214.17914.70015.64217.716
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.5194.0913.8744.9635.243
Preferent kapitaal-1.011-882-880-920-8.011
Aandeel van derden--0263335
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.6656.7717.1797.6689.109
Crediteuren1.0621.6801.5261.1011.020
Bank6213466----
Overige korte schulden123--1.3931.8772.311
Kortlopende schulden3.0783.3173.6212.9783.330
Totaal passiva13.26214.17914.70015.64217.716
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-2728841.4321.044680
Kasstroom investeringsactiviteiten343-268-2287354.807
Kasstroom financieringsactiviteiten-232-1.143-559-1.904-5.455
Kasstroom algemeen-161-527645-12433
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by