Close sub menu
Public Service Enterprise Group Incorporated
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--158596159130
Materiële vaste activa--37.847--34.36331.797
Financiële vaste activa--1.481------
Vaste activa--46.42044.49941.81939.404
Voorraden--878--902866
Debiteuren--1.4101.3131.4351.348
Overige vlottende activa--6.934------
Effecten en liquide middelen--5431.220185313
Vlottende activa--3.6303.2313.5073.312
Totaal activa--50.05047.73045.32642.716
 
Passiva
Gewoon kapitaal--15.984--14.37713.847
Preferent kapitaal---504---377534
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--28.54455.84413.40024.701
Crediteuren--1.3321.3581.4511.694
Bank--1.684--1.2941.000
Overige korte schulden--2.2563.6482.1641.426
Kortlopende schulden--5.5225.0474.9354.168
Totaal passiva--50.05047.73045.32642.716
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.1023.3792.9133.261
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.676-3.145-3.916-4.256
Kasstroom financieringsactiviteiten---30-257887885
Kasstroom algemeen--396-23-116-110
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie