Close sub menu
PPG Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--7.45313.2026.0425.987
Materiële vaste activa--3.9748.9492.8052.824
Financiële vaste activa--267------
Vaste activa--12.75811.53810.05410.061
Voorraden--1.7351.7101.7831.730
Debiteuren--2.4122.4792.5052.559
Overige vlottende activa--1.064------
Effecten en liquide middelen--1.9222.4899631.491
Vlottende activa--6.7986.1705.9616.477
Totaal activa--19.55617.70816.01516.538
 
Passiva
Gewoon kapitaal--5.6895.2844.6305.558
Preferent kapitaal---2.599-2.350-2.300-2.057
Aandeel van derden--126119102115
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--8.9107.9306.9106.971
Crediteuren--2.2592.0982.1772.321
Bank--7581065112
Overige korte schulden--1.2632.2671.5451.561
Kortlopende schulden--4.8314.3754.3733.894
Totaal passiva--19.55617.70816.01516.538
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.1302.0801.4671.568
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.447-1.009-764-67
Kasstroom financieringsactiviteiten---59-758-1.205-1.954
Kasstroom algemeen--624313-502-453
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie