Close sub menu
PPG Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa8.6248.4929.0317.45313.202
Materiële vaste activa4.4764.1574.3333.9748.949
Financiële vaste activa259244274267--
Vaste activa14.21613.57114.57712.75811.538
Voorraden2.1272.2722.1711.7351.710
Debiteuren--3.3032.6872.4122.479
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.5891.1541.0721.9222.489
Vlottende activa7.4317.1736.7746.7986.170
Totaal activa21.64720.74421.35119.55617.708
 
Passiva
Gewoon kapitaal7.8326.5926.2865.6895.284
Preferent kapitaal-2.239-2.810-2.750-2.599-2.350
Aandeel van derden191117125126119
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8.5709.31410.1748.9107.930
Crediteuren4.4674.0872.7342.2592.098
Bank50049620175810
Overige korte schulden871381.2611.2632.267
Kortlopende schulden5.0544.7214.7664.8314.375
Totaal passiva21.64720.74421.35119.55617.708
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.4119631.5622.1302.080
Kasstroom investeringsactiviteiten-556-461-2.404-1.447-1.009
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.550-40993-59-758
Kasstroom algemeen30593-749624313
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?