Close sub menu
PPG Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa8.4929.0317.45313.2026.042
Materiële vaste activa4.1574.3333.9748.9492.805
Financiële vaste activa244274267----
Vaste activa13.57114.57712.75811.53810.054
Voorraden2.2722.1711.7351.7101.783
Debiteuren3.3032.6872.4122.4792.505
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.1541.0721.9222.489963
Vlottende activa7.1736.7746.7986.1705.961
Totaal activa20.74421.35119.55617.70816.015
 
Passiva
Gewoon kapitaal6.5926.2865.6895.2844.630
Preferent kapitaal-2.810-2.750-2.599-2.350-2.300
Aandeel van derden117125126119102
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.31410.1748.9107.9306.910
Crediteuren4.0872.7342.2592.0982.177
Bank49620175810651
Overige korte schulden1381.2611.2632.2671.545
Kortlopende schulden4.7214.7664.8314.3754.373
Totaal passiva20.74421.35119.55617.70816.015
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9631.5622.1302.0801.467
Kasstroom investeringsactiviteiten-461-2.404-1.447-1.009-764
Kasstroom financieringsactiviteiten-40993-59-758-1.205
Kasstroom algemeen93-749624313-502
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by