Close sub menu
PPL Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.5611.0594.0387.1383.878
Materiële vaste activa30.23825.47038.89236.48234.458
Financiële vaste activa----------
Vaste activa35.01328.21645.34842.91340.964
Voorraden443322361332303
Debiteuren1.046641881687663
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3563.5717081.630621
Vlottende activa2.8245.0072.7682.7672.432
Totaal activa37.83733.22348.11645.68043.396
 
Passiva
Gewoon kapitaal13.91513.72313.37312.99111.657
Preferent kapitaal-124-157---4.358-3.964
Aandeel van derden3----00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden20.13017.17728.76641.92720.505
Crediteuren1.201679965956989
Bank1.3395433.2361.1511.430
Overige korte schulden1.2491.0051.6852.6942.034
Kortlopende schulden3.7892.3235.9774.9004.563
Totaal passiva37.83733.22348.11645.68043.396
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7302.2702.7462.4272.821
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.6547.957-3.258-3.080-3.361
Kasstroom financieringsactiviteiten709-7.390386836690
Kasstroom algemeen-3.2152.837-126183150
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by