Close sub menu
Travelers Companies (The)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen761721494373344
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen87.37584.423------
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen87.37584.423------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf120.466116.764110.122104.233103.483
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen8.3228.2698.2528.2198.244
Overige activa----------
Overlopende activa3.1572.961------
Totaal activa120.466116.764110.122104.233103.483
 
Passiva
Gewoon kapitaal28.88729.20125.94322.89423.731
Preferent kapitaal1.1932.502640-1.859-343
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen28.88729.20125.94322.89423.731
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen28.88729.20125.94322.89423.731
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf120.466116.764110.122104.233103.483
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva120.466116.764110.122104.233103.483
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by