Travelers Companies (The)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20202019201820172016
 
Activa
Kasmiddelen--494373344307
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen----------
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen----------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf--110.122104.233103.483100.245
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--8.2528.2198.2447.428
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--110.122104.233103.483100.245
 
Passiva
Gewoon kapitaal--25.94322.89423.73123.221
Preferent kapitaal--640-1.859-343-31.589
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen--25.94322.89423.73123.221
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--25.94322.89423.73123.221
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf--110.122104.233103.483100.245
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--110.122104.233103.483100.245
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by