Close sub menu
Travelers Companies (The)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal21.56028.88729.20125.94322.894
Preferent kapitaal-6.4451.1932.502640-1.859
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva115.717120.466116.764110.122104.233
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.4657.2746.5195.2054.380
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.728-5.196-4.892-2.902-2.329
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.669-2.037-1.416-2.187-2.012
Kasstroom algemeen684121111639
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by