Close sub menu
Stanley Black & Decker
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--14.09418.47512.44112.284
Materiële vaste activa--2.0545.8791.9151.743
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--17.53016.14014.84914.514
Voorraden--2.7372.2552.3742.018
Debiteuren--1.512--1.6081.636
Overige vlottende activa--1.383------
Effecten en liquide middelen--1.381612289638
Vlottende activa--6.0364.4574.5694.559
Totaal activa--23.56620.59719.40819.080
 
Passiva
Gewoon kapitaal--11.0609.1367.8408.297
Preferent kapitaal---1.714-387-1.071-855
Aandeel van derden--7643
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7.9425.7087.5676.418
Crediteuren--2.4462.0882.2332.021
Bank--2337379989
Overige korte schulden----1.9811.3901.352
Kortlopende schulden--4.5584.4064.0024.362
Totaal passiva--23.56620.59719.40819.080
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.0221.5061.2611.419
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.577-1.209-989-2.289
Kasstroom financieringsactiviteiten--616-293-562295
Kasstroom algemeen--1.0615-290-575
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie