Close sub menu
Unitedhealth Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa85.83982.19376.00868.23563.045
Materiële vaste activa8.9698.6268.7048.4587.013
Financiële vaste activa43.11441.24237.20932.51028.341
Vaste activa150.448143.571131.255113.529101.974
Voorraden----------
Debiteuren14.21612.87011.82211.3889.568
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen23.90719.78114.24514.32415.490
Vlottende activa61.75853.71842.63438.69237.084
Totaal activa212.206197.289173.889152.221139.058
 
Passiva
Gewoon kapitaal71.76065.49160.43654.31949.833
Preferent kapitaal-5.384-3.814-758-1.537-610
Aandeel van derden4.7195.0482.8204.5314.246
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden57.43554.33049.94542.78536.573
Crediteuren24.64322.49519.00516.70515.180
Bank3.6204.8193.8701.9732.857
Overige korte schulden50.02942.26438.90734.53132.426
Kortlopende schulden78.29272.42061.78253.20950.463
Totaal passiva212.206197.289173.889152.221139.058
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten22.34322.17418.46315.71313.596
Kasstroom investeringsactiviteiten-10.372-12.532-12.699-12.385-8.599
Kasstroom financieringsactiviteiten-7.455-3.590-5.625-4.365-3.441
Kasstroom algemeen4.5166.052139-1.0371.556
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by