Unitedhealth Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--76.00868.23563.04556.125
Materiële vaste activa--8.7048.4587.0135.901
Financiële vaste activa--37.20932.51028.34123.868
Vaste activa--131.255113.529101.97488.931
Voorraden----------
Debiteuren--11.82211.3889.5688.152
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--14.24514.32415.49013.275
Vlottende activa--42.63438.69237.08433.879
Totaal activa--173.889152.221139.058122.810
 
Passiva
Gewoon kapitaal--60.43654.31949.83338.177
Preferent kapitaal---758-1.537-610-2.778
Aandeel van derden--2.8204.5314.2461.915
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--49.94542.78536.57333.369
Crediteuren--19.00516.70515.18013.361
Bank--3.8701.9732.8577.193
Overige korte schulden--38.90734.53132.42628.698
Kortlopende schulden--61.78253.20950.46349.252
Totaal passiva--173.889152.221139.058122.810
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--18.46315.71313.5969.795
Kasstroom investeringsactiviteiten---12.699-12.385-8.599-9.355
Kasstroom financieringsactiviteiten---5.625-4.365-3.441-1.011
Kasstroom algemeen--139-1.0371.556-571
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by