Close sub menu
VF Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa5.3945.4556.0213.779--
Materiële vaste activa2.2892.4502.8631.057--
Financiële vaste activa----------
Vaste activa8.7548.9686.1065.683--
Voorraden1.4191.0621.2941.943--
Debiteuren1.4681.2981.3081.709--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.2761.4152.738543--
Vlottende activa4.5884.7865.0274.673--
Totaal activa13.34213.75411.13310.357--
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.5303.0563.3574.299--
Preferent kapitaal-927-1.009-931-902--
Aandeel van derden----00--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.4968.4874.7523.397--
Crediteuren563463407695--
Bank8371215--
Overige korte schulden--1252.6161.962--
Kortlopende schulden3.3152.2103.0242.662--
Totaal passiva13.34213.75411.13310.357--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten8641.3138751.664--
Kasstroom investeringsactiviteiten904-2.896-302-221--
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.2691.053310-1.591--
Kasstroom algemeen499-530882-147--
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by