Close sub menu
Vulcan Materials Company(Holding Company)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.29610.5934.2614.186
Materiële vaste activa--4.8498.6324.2373.919
Financiële vaste activa--34----35
Vaste activa--9.4109.2698.7538.325
Voorraden--449458429384
Debiteuren--513532512434
Overige vlottende activa--231----185
Effecten en liquide middelen--1.19827240142
Vlottende activa--2.2771.3791.0791.180
Totaal activa--11.68710.6499.8329.505
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.0275.6225.2034.969
Preferent kapitaal--2.621-198-172-149
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--4.6124.4914.0274.093
Crediteuren--273--216197
Bank--515013341
Overige korte schulden--239536253204
Kortlopende schulden--1.048536603443
Totaal passiva--11.68710.6499.8329.505
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.070984833645
Kasstroom investeringsactiviteiten---382-416-670-1.269
Kasstroom financieringsactiviteiten--235-338-265503
Kasstroom algemeen--924230-102-121
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie