Close sub menu
Weyerhaeuser Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----268----
Materiële vaste activa14.21113.99713.9133.93814.664
Financiële vaste activa----------
Vaste activa14.59414.51714.70214.79515.647
Voorraden550520443416389
Debiteuren357507450309337
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.5811.879495139334
Vlottende activa2.7463.1351.6091.6111.602
Totaal activa17.34017.65216.31116.40617.249
 
Passiva
Gewoon kapitaal10.74910.7678.731--9.046
Preferent kapitaal-247-479-822---1.152
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.8515.9316.6307.2236.264
Crediteuren247281204246222
Bank982--150--1.027
Overige korte schulden------760690
Kortlopende schulden1.7409549501.0061.939
Totaal passiva17.34017.65216.31116.40617.249
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.8323.1591.5299661.112
Kasstroom investeringsactiviteiten-759-325185187-440
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.491-1.330-1.358-1.348-1.162
Kasstroom algemeen-4181.504356-195-490
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by