Close sub menu
Nike
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa555570511497437
Materiële vaste activa8.0047.7178.0177.9634.744
Financiële vaste activa----------
Vaste activa12.32912.10811.44910.7867.192
Voorraden8.4548.4206.8547.3675.622
Debiteuren4.1314.6674.4632.7494.272
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen10.67512.99713.4768.7874.663
Vlottende activa25.20228.21326.29120.55616.525
Totaal activa37.53140.32137.74031.34223.717
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.00415.28112.7678.0559.040
Preferent kapitaal231318-380-56231
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.27114.31015.29915.0036.811
Crediteuren2.8623.3582.8362.2482.612
Bank43193046969615
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden9.25610.7309.6748.2847.866
Totaal passiva37.53140.32137.74031.34223.717
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.8415.1886.6572.4855.903
Kasstroom investeringsactiviteiten564-1.524-3.800-1.028-264
Kasstroom financieringsactiviteiten-7.447-4.836-1.4592.491-5.293
Kasstroom algemeen-1.042-1.1721.3983.948346
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?