Close sub menu
Nike
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--497437439422
Materiële vaste activa--7.9634.7444.4543.989
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--10.7867.1927.4027.198
Voorraden--7.3675.6225.2615.055
Debiteuren--2.7494.2723.4983.677
Overige vlottende activa--2.3262.011----
Effecten en liquide middelen--8.7874.6635.2456.179
Vlottende activa--20.55616.52515.13416.061
Totaal activa--31.34223.71722.53623.259
 
Passiva
Gewoon kapitaal12.7678.0559.0409.81212.407
Preferent kapitaal-380-562316.2928.425
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden15.29915.0036.8116.6845.378
Crediteuren2.8362.2482.6122.2792.048
Bank46969615342331
Overige korte schulden------3.2693.011
Kortlopende schulden9.6748.2847.8666.0405.474
Totaal passiva37.74031.34223.71722.53623.259
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.6572.4855.9034.9553.640
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.800-1.028-264276-1.008
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.4592.491-5.293-4.835-1.942
Kasstroom algemeen1.3983.948346396690
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie