Close sub menu
Royal Caribbean Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa8098098095.7301.880
Materiële vaste activa28.08426.45025.84750.93423.466
Financiële vaste activa----------
Vaste activa30.57128.65828.15329.15826.456
Voorraden224150119162154
Debiteuren531408284306325
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.9352.7023.684244288
Vlottende activa3.2053.6004.3121.1631.242
Totaal activa33.77632.25832.46530.32027.698
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.8695.0868.76112.16411.105
Preferent kapitaal-643-711-739-798-628
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden22.33419.88719.1679.6348.939
Crediteuren647546353564488
Bank2.1672.3121.0641.1871.647
Overige korte schulden1311274666.2034.977
Kortlopende schulden8.5737.2864.5377.9537.112
Totaal passiva33.77632.25832.46530.32027.698
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten482-1.878-3.7323.7163.479
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.988-2.145-2.179-3.091-4.489
Kasstroom financieringsactiviteiten1.7413.0419.350-6701.198
Kasstroom algemeen-765-9823.440-45188
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by