Close sub menu
Royal Caribbean Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--8098098095.730
Materiële vaste activa--28.08426.45025.84750.934
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--30.57128.65828.15329.158
Voorraden--224150119162
Debiteuren--531408284306
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.9352.7023.684244
Vlottende activa--3.2053.6004.3121.163
Totaal activa--33.77632.25832.46530.320
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.8695.0868.76112.164
Preferent kapitaal---643-711-739-798
Aandeel van derden--------0
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--22.33419.88719.1679.634
Crediteuren--647546353564
Bank--2.1672.3121.0641.187
Overige korte schulden--1311274666.203
Kortlopende schulden--8.5737.2864.5377.953
Totaal passiva--33.77632.25832.46530.320
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--482-1.878-3.7323.716
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.988-2.145-2.179-3.091
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.7413.0419.350-670
Kasstroom algemeen---765-9823.440-45
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?