Close sub menu
Goldman Sachs Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen261.036155.842------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen88.71988.445------
Totaal bankbedrijf349.755244.287------
Beleggingen88.71988.445------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen----------
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa1.463.9881.163.028------
 
Passiva
Gewoon kapitaal109.92695.93290.26590.18582.243
Preferent kapitaal2.1432.03412.91414.74112.750
Aandeel van derden--0------
Groepsvermogen109.92695.93290.26590.18582.243
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen109.92695.93290.26590.18582.243
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva1.463.9881.163.028992.968931.796916.776
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by