Close sub menu
3M Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--19.63719.82312.70813.449
Materiële vaste activa--10.2859.3338.7388.866
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--32.36231.68822.79123.710
Voorraden--4.2394.1344.3664.034
Debiteuren--4.7054.7915.0204.911
Overige vlottende activa--2.440------
Effecten en liquide middelen--5.0382.4513.2334.129
Vlottende activa--14.98212.97113.70914.277
Totaal activa--47.34444.65936.50037.987
 
Passiva
Gewoon kapitaal--12.86710.0639.79611.563
Preferent kapitaal---7.661-8.139-6.866-7.026
Aandeel van derden--64635259
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--26.46525.31119.40818.678
Crediteuren--2.5612.2282.2661.945
Bank--1.0623.0421.2111.853
Overige korte schulden--4.0253.7583.5243.579
Kortlopende schulden--7.9489.2227.2447.687
Totaal passiva--47.34444.65936.50037.987
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8.1137.0706.4396.240
Kasstroom investeringsactiviteiten---580-6.444222-3.086
Kasstroom financieringsactiviteiten---5.300-1.124-6.701-2.655
Kasstroom algemeen--2.233-498-40499
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie