Close sub menu
AES Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.2032.6271.8883.0562.990
Materiële vaste activa23.03919.90622.82645.14842.792
Financiële vaste activa9521.080835----
Vaste activa30.72027.60729.18928.41727.506
Voorraden1.055604461487577
Debiteuren1.7991.4181.3001.4791.595
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.6401.4791.7212.4582.645
Vlottende activa7.6435.3565.4145.2315.015
Totaal activa38.36332.96334.60333.64832.521
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.4374.0553.5062.9963.208
Preferent kapitaal-3.275-963-2.205-2.229-2.063
Aandeel van derden3.3881.7692.0862.2332.396
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden26.04722.40723.6495.8662.723
Crediteuren1.7301.1531.1561.3111.329
Bank1.7581.3671.430----
Overige korte schulden3547411.8903.7853.070
Kortlopende schulden6.4914.7325.3625.0964.399
Totaal passiva38.36332.96334.60333.64832.521
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.7151.9022.7552.4662.343
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.836-3.051-2.295-2.721-505
Kasstroom financieringsactiviteiten3.758797-78-86-1.643
Kasstroom algemeen637-352382-341195
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by