Close sub menu
Best Buy Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--984915425425
Materiële vaste activa--4.6562.5102.4212.293
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--6.7344.0313.2203.340
Voorraden--5.1745.4095.2094.864
Debiteuren--1.1491.0151.0491.347
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--2.2291.9803.1333.921
Vlottende activa--8.8578.8709.82910.516
Totaal activa--15.59112.90113.04913.856
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.5873.479--3.6124.709
Preferent kapitaal328295--314279
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.9593.1717501.6202.025
Crediteuren6.9795.2885.2574.8734.984
Bank817----54444
Overige korte schulden1.0282.7722.2562.2632.068
Kortlopende schulden10.5218.0607.5137.8177.122
Totaal passiva19.06715.59112.90113.04913.856
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4.9272.5652.4082.1412.545
Kasstroom investeringsactiviteiten-788-895508-1.002-887
Kasstroom financieringsactiviteiten-876-1.498-2.018-2.297-1.404
Kasstroom algemeen3.263172898-1.158254
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie