Close sub menu
CVS HEALTH Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--110.694262.047115.20252.081
Materiële vaste activa--33.335--11.34910.292
Financiële vaste activa--20.812------
Vaste activa--174.346166.366151.21363.902
Voorraden--18.49617.51616.45015.296
Debiteuren--21.74219.61717.63113.181
Overige vlottende activa--9.505------
Effecten en liquide middelen--10.85416.1126.5811.807
Vlottende activa--56.36950.30245.24331.229
Totaal activa--230.715222.449196.45695.131
 
Passiva
Gewoon kapitaal--69.38963.86458.22537.691
Preferent kapitaal----46.97445.525-196
Aandeel van derden--3123063184
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--98.997104.64493.90426.788
Crediteuren--34.86910.4928.9258.863
Bank--7.07801.9854.821
Overige korte schulden--5.82742.81133.09916.964
Kortlopende schulden--62.01753.30344.00930.648
Totaal passiva--230.715222.449196.45695.131
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--15.86512.8488.8658.007
Kasstroom investeringsactiviteiten---5.534-3.339-43.285-2.932
Kasstroom financieringsactiviteiten---8.155-7.85036.819-6.751
Kasstroom algemeen--2.1761.6592.399-1.676
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie