Close sub menu
Eastman Chemical Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--6.25776.1116.6526.900
Materiële vaste activa--5.54977.9945.6005.607
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--12.54212.68712.63012.856
Voorraden--1.3791.6621.5831.509
Debiteuren--1.0339801.1541.026
Overige vlottende activa--736------
Effecten en liquide middelen--5642.856226191
Vlottende activa--3.5413.3213.3653.143
Totaal activa--16.08316.00815.99515.999
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.0235.9585.8035.403
Preferent kapitaal---273-214-245-209
Aandeel van derden--85747577
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7.9378.1878.2668.537
Crediteuren--349890914842
Bank--1.689171243393
Overige korte schulden----639600747
Kortlopende schulden--2.0381.7891.8511.982
Totaal passiva--16.08316.00815.99515.999
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.4551.5041.5431.657
Kasstroom investeringsactiviteiten---394-480-463-643
Kasstroom financieringsactiviteiten---704-1.043-1.040-1.006
Kasstroom algemeen--357-19408
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie