Close sub menu
US Bancorp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen--62.58022.40521.45319.505
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen--136.840------
Totaal bankbedrijf--199.42022.40521.45319.505
Beleggingen--136.840------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----297.660284.893280.061
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--26.16826.23524.58734.545
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--553.905495.426467.374462.040
 
Passiva
Gewoon kapitaal--53.09551.85351.02949.040
Preferent kapitaal--3224.6113.6624.015
Aandeel van derden--630630628626
Groepsvermogen--53.72552.48351.65749.666
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--53.72552.48351.65749.666
Bankiers----------
Spaargelden----361.916345.475347.215
Overige toevertrouwde middelen----361.916345.475347.215
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----361.916345.475347.215
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--553.905495.426467.374462.040
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie