Close sub menu
Pinnacle West Capital Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----581263257
Materiële vaste activa16.87715.66426.39712.37111.612
Financiële vaste activa1.7981.486------
Vaste activa20.45218.82217.44916.73916.003
Voorraden367334------
Debiteuren392314------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1060211214
Vlottende activa1.5511.1981.0309251.016
Totaal activa22.00320.02018.47917.66417.019
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.9065.6345.4315.2235.007
Preferent kapitaal-55-63-57-48-45
Aandeel van derden115119123126129
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.22512.90719.6509.42410.686
Crediteuren393319346277256
Bank55126711576177
Overige korte schulden5445101.4721.140545
Kortlopende schulden1.7571.3602.0781.6491.198
Totaal passiva22.00320.02018.47917.66417.019
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten8609669571.2771.118
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.387-1.278-1.131-1.193-1.429
Kasstroom financieringsactiviteiten477361179-92316
Kasstroom algemeen-50505-85
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by