Close sub menu
Pinnacle West Capital Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--------581
Materiële vaste activa--17.65616.87715.66426.397
Financiële vaste activa--1.5911.7981.486--
Vaste activa--20.97320.45218.82217.449
Voorraden--451367334--
Debiteuren--453392314--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--5106021
Vlottende activa--1.7511.5511.1981.030
Totaal activa--22.72322.00320.02018.479
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.0495.9065.6345.431
Preferent kapitaal---31-55-63-57
Aandeel van derden--111115119123
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--14.80114.22512.90719.650
Crediteuren--430393319346
Bank--497551267115
Overige korte schulden--5685445101.472
Kortlopende schulden--1.7621.7571.3602.078
Totaal passiva--22.72322.00320.02018.479
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.241860966957
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.618-1.387-1.278-1.131
Kasstroom financieringsactiviteiten--371477361179
Kasstroom algemeen---5-50505
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?