Close sub menu
Waters Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--703952603588
Materiële vaste activa--4941.252343349
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--1.4391.2451.0641.054
Voorraden--304321292270
Debiteuren--573588568534
Overige vlottende activa--242------
Effecten en liquide middelen--4433371.7353.394
Vlottende activa--1.4011.3122.6634.270
Totaal activa--2.8402.5573.7275.324
 
Passiva
Gewoon kapitaal--232-2161.5672.234
Preferent kapitaal---118-119-118-110
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1.8032.1821.7112.484
Crediteuren--72496865
Bank--178--0100
Overige korte schulden--208542358368
Kortlopende schulden--805591449606
Totaal passiva--2.8402.5573.7275.324
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--791643604698
Kasstroom investeringsactiviteiten---2647691.683-536
Kasstroom financieringsactiviteiten---441-1.873-2.120-64
Kasstroom algemeen--86-46116898
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie