Close sub menu
Western Digital Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa10.50811.00811.78712.75513.837
Materiële vaste activa3.1882.8542.8433.0953.033
Financiële vaste activa----------
Vaste activa16.37516.61417.89318.59718.804
Voorraden3.6163.0703.2832.9442.341
Debiteuren2.2572.3791.2042.1971.948
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.3703.0483.4555.0056.378
Vlottende activa9.7579.0488.47710.63811.056
Totaal activa26.13225.66226.37029.23529.860
 
Passiva
Gewoon kapitaal10.7219.5519.96711.53111.418
Preferent kapitaal-197-157-68-39-58
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden10.54111.70512.58613.24814.098
Crediteuren1.9341.9451.5672.2652.144
Bank251286276179233
Overige korte schulden1.0328796782.0121.967
Kortlopende schulden4.8704.4063.8174.4564.344
Totaal passiva26.13225.66226.37029.23529.860
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.8988241.5474.2053.437
Kasstroom investeringsactiviteiten-765278-1.272-1.655-636
Kasstroom financieringsactiviteiten-817-1.508-1.829-3.900-4.595
Kasstroom algemeen316-406-1.554-1.350-1.794
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by