Close sub menu
Western Digital Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa10.25410.50811.00811.78712.755
Materiële vaste activa3.6703.1882.8542.8433.095
Financiële vaste activa----------
Vaste activa16.80616.37516.61417.89318.597
Voorraden3.6383.6163.0703.2832.944
Debiteuren2.8042.2572.3791.2042.197
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.3273.3703.0483.4555.005
Vlottende activa9.4539.7579.0488.47710.638
Totaal activa26.25926.13225.66226.37029.235
 
Passiva
Gewoon kapitaal12.22110.7219.5519.96711.531
Preferent kapitaal-554-197-157-68-39
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8.80110.54111.70512.58613.248
Crediteuren2.2221.9341.9451.5672.265
Bank--251286276179
Overige korte schulden5101.0328796782.012
Kortlopende schulden5.2374.8704.4063.8174.456
Totaal passiva26.25926.13225.66226.37029.235
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.8801.8988241.5474.205
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.192-765278-1.272-1.655
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.718-817-1.508-1.829-3.900
Kasstroom algemeen-1.030316-406-1.554-1.350
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by