Close sub menu
EOG Resources
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa--28.59960.72928.07625.665
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--29.94231.85128.87726.554
Voorraden--629767859484
Debiteuren--1.5221.6191.4601.597
Overige vlottende activa--1.344------
Effecten en liquide middelen--3.3294.0561.556834
Vlottende activa--5.8625.2735.0573.279
Totaal activa--35.80537.12533.93429.833
 
Passiva
Gewoon kapitaal--20.302--19.36416.283
Preferent kapitaal---12--199181
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--12.04310.11210.84210.824
Crediteuren--1.6812.4292.2401.847
Bank--1.076--913356
Overige korte schulden--4971.803361373
Kortlopende schulden--3.4604.4873.7282.726
Totaal passiva--35.80537.12533.93429.833
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--5.0088.1637.7694.265
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.348-6.177-6.170-3.987
Kasstroom financieringsactiviteiten---359-1.513-839-1.036
Kasstroom algemeen--1.301473759-758
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie