Close sub menu
Omnicom Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--9.9089.7799.7679.706
Materiële vaste activa--1.8091.327694691
Financiële vaste activa--85107121120
Vaste activa--11.80211.31010.89010.815
Voorraden--1.101------
Debiteuren--7.8137.8297.6668.084
Overige vlottende activa----97308298
Effecten en liquide middelen--5.6014.3093.6583.796
Vlottende activa--15.59014.58513.72714.116
Totaal activa--27.64726.78324.61724.931
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.0842.8542.5472.615
Preferent kapitaal---1.214-1.198-1.228-963
Aandeel van derden--493520560537
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--8.5457.2225.9966.488
Crediteuren--11.51311.76811.46411.575
Bank--461350812
Overige korte schulden--2.4022.1321.9591.926
Kortlopende schulden--15.52515.98115.27015.109
Totaal passiva--27.64726.78324.61724.931
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.7251.8561.7222.024
Kasstroom investeringsactiviteiten---136-31-222-115
Kasstroom financieringsactiviteiten---408-1.222-1.441-1.343
Kasstroom algemeen--1.18060359566
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie