Close sub menu
Chubb Limited
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen----4.6111.247728
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen------100.968102.444
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen------100.968102.444
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----176.943167.771167.022
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen----69.15138.38542.395
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa----176.943167.771167.022
 
Passiva
Gewoon kapitaal----55.33150.31251.172
Preferent kapitaal----619-2.448543
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----55.33150.31251.172
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen----55.33150.31251.172
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----176.943167.771167.022
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva----176.943167.771167.022
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie