Close sub menu
CarMax
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa3.05612.2762.8282.6672.518
Financiële vaste activa----------
Vaste activa17.42517.41915.50414.42513.406
Voorraden3.1572.8462.5192.3912.261
Debiteuren239191140133152
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen132233474538
Vlottende activa4.1173.6643.2143.0612.874
Totaal activa21.54221.08218.71817.48616.279
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.365----3.3173.109
Preferent kapitaal1.395-----54-57
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden15.47815.77914.04912.99512.065
Crediteuren799737593530495
Bank484433398366343
Overige korte schulden0364320279268
Kortlopende schulden1.6991.5351.3121.1741.106
Totaal passiva21.54221.08218.71817.48616.279
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten668-237163-81-468
Kasstroom investeringsactiviteiten-128-389-309-327-466
Kasstroom financieringsactiviteiten-424687186413935
Kasstroom algemeen116614061
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by