Close sub menu
CarMax
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa141--------
Materiële vaste activa3.7463.05612.2762.8282.667
Financiële vaste activa----------
Vaste activa19.78917.42517.41915.50414.425
Voorraden5.1253.1572.8462.5192.391
Debiteuren561239191140133
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1031322334745
Vlottende activa6.5494.1173.6643.2143.061
Totaal activa26.33821.54221.08218.71817.486
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.2354.365----3.317
Preferent kapitaal-461.395-----54
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden19.05515.47815.77914.04912.995
Crediteuren938799737593530
Bank576484433398366
Overige korte schulden--0364320279
Kortlopende schulden2.0471.6991.5351.3121.174
Totaal passiva26.33821.54221.08218.71817.486
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-2.549668-237163-81
Kasstroom investeringsactiviteiten-524-128-389-309-327
Kasstroom financieringsactiviteiten3.105-424687186413
Kasstroom algemeen3211661406
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by