Close sub menu
WR Berkley Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen1.5692.372------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen22.17218.482------
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen22.17218.482------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf32.08628.607------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen759745------
Overige activa----------
Overlopende activa7991.325------
Totaal activa32.08628.607------
 
Passiva
Gewoon kapitaal6.6536.311------
Preferent kapitaal-282-62------
Aandeel van derden1515------
Groepsvermogen6.6686.326------
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen6.6686.326------
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf32.08628.607------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva32.08628.607------
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by