Close sub menu
Arthur J Gallagher & Co
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen----------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen----------
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen----------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen----------
Overige activa--1.856------
Overlopende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.1865.1564.4994.105
Preferent kapitaal---644-760-786-560
Aandeel van derden--47607160
Groepsvermogen--6.2335.2164.5704.165
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--6.2335.2164.5704.165
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--22.33119.63516.33412.897
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie