Close sub menu
Alaska Air Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.0502.0652.0702.076
Materiële vaste activa--7.6116.9026.7816.284
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--10.04010.9569.1258.594
Voorraden--57726057
Debiteuren----323366341
Overige vlottende activa--379------
Effecten en liquide middelen--3.3461.5211.2361.621
Vlottende activa--4.0062.0371.7872.146
Totaal activa--14.04612.99310.91210.740
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.9884.3313.7513.721
Preferent kapitaal---494-465-448-380
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--6.7652.7604.2194.319
Crediteuren--108146132120
Bank--1.428504486307
Overige korte schulden--2.0242.5512.3242.273
Kortlopende schulden--4.2933.2012.9422.700
Totaal passiva--14.04612.99310.91210.740
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---2341.7221.1951.590
Kasstroom investeringsactiviteiten---593-791-631-1.132
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.981-813-647-592
Kasstroom algemeen--1.154118-83-134
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie